Muzeum Regionalne w Trzebnicy
baner
 
BIGNIEW LUBICZ MISZEWSKI


Zbigniew Lubicz-Miszewski Urodzony 14 IV 1945r. we Lwowie. W 1964 r. matura w LO w Trzebnicy, 1969 dyplom magistra sztuki (bardzo dobry, z wyróżnieniem) na Wydz. Malarstwa i Grafiki PWSSP we Wrocławiu, w latach: 1969-1971, plastyk w Trzebnickim Ośrodku Kultury, 1971-73, konserwator zabytków przy Panoramie Racławickiej (Wrocław), plastyk w Domu Związków Twórczych (Wrocław), 1972-91 dekorator w PSS „Społem” o/Północ, w 1991 r. założenie własnej firmy „Lumix” (reklama).

Od marca 1992 r. pracuje społecznie jako kustosz Muzeum Regionalnego w Trzebnicy, od marca 2002 r. zatrudniony na najniższej stawce jako kustosz Muzeum Regionalnego, przy Zespole Placówek Kultury w Trzebnicy. Od 1992 r. kustosz Muzeum Regionalnego w Trzebnicy.

Stale współpracuje z instytucjami kulturalnym i z Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, działalność na rzecz promocji, kultury i sztuki w Trzebnicy, uczestnik wielu wystaw krajowych i zagranicznych, wykonał ponad 300 ekslibrisów (większość – linoryty), współorganizator wystaw organizowanych w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, współorganizator z ramienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, Trzebnickiego Święta Sadów. Autor licznych artykułów z zakresu historii sztuki, kultury, współpracuje przy redakcji rocznika TMZT „Brzask”, dzieła; „Ekslibrisy trzebnickie” (wiersze i ekslibrisy), „Duchem skrzydła ojczyzny rozwinę…” (ekslibrisy i teksty Juliusza Słowackiego), „Rozgwiazdy słowa” (o wierszach i wycinankach ojca). Od 2003/4 współpracuje z tygodnikiem NOW-a – współredaguje TAK – „Trzebnickie Aktualności Kulturalne”. Członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej.

Hobby: ekslibris, filozofia, literatura, historia, sztuka.

e-mail: lumix@op.pl